شرکت دانش بنیان بیستا به زعم بسیاری از اندیشمندان، عصر آینده عصر «ذهن‌سازی» و مدیریت ذهن‌ها است و مدلهایی در این زمینه موفق هستند که بتوانند به خوبی و بصورت مداوم محصولات فرهنگی را برای تربیت کودکان و تفریح جامعه طراحی نمایند. «شرکت بیستا» نیز به عنوان اولین واحد فناور آموزشی در مرکز رشد تربت حیدریه بر آن است تا با طراحی بازی‌های متنوع در زمینه‌های علمی و فرهنگی و همچنین طراحی و راه‌اندازی پارک‌های موضوعی، گامی بلند برای خلق نوآوری و ارزش افزوده در برنامه‌های فرهنگی و تفریحی بردارد. http://www.bissta.ir 2019-04-19T07:11:06+01:00 text/html 2019-01-18T06:52:37+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک ثبت نام رویداد سرقت_ادبی http://www.bissta.ir/post/1857 <div class="evand-widget evand-widget-event-registration" data-event-slug="بازی-فکری-سرقت-ادبی" data-setting=""><script>(function(){if(!document.getElementById('evand-widget-event-registration')){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript";t.async=!0;t.src=("https:"==document.location.protocol?"https://":"http://")+"widgets.evand.com/event-registration.js?load=1";t.setAttribute('id','evand-widget-event-registration');var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(t,e);}})();</script></div> text/html 2018-12-24T14:47:38+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک پسری که با صدایش ، لیوان می شکند http://www.bissta.ir/post/1856 <div id="15456628094328537"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/xGeN2?data[rnddiv]=15456628094328537&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:45:43+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک بازدید از بیمارستان موزیکال پلازا ؛ باکو _ بخش خون گیری http://www.bissta.ir/post/1855 <div id="1545662740307323"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/nPHug?data[rnddiv]=1545662740307323&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:44:49+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک درس علوم در آزمایشگاه بیمارستان ( باکو) http://www.bissta.ir/post/1854 <div id="15456626857893656"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/kaDz5?data[rnddiv]=15456626857893656&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:43:14+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک آموزش رنگ ها و اعداد با پازل http://www.bissta.ir/post/1853 <div id="15456625891227708"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/X7qxD?data[rnddiv]=15456625891227708&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:42:19+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک آموزش رنگ ها با اعداد http://www.bissta.ir/post/1852 <div id="1545662530717031"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/fO5MI?data[rnddiv]=1545662530717031&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:32:30+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک آموزش طراحی http://www.bissta.ir/post/1851 <div id="15456619441250855"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/m5cM2?data[rnddiv]=15456619441250855&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:31:46+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک استعدادهای سوخته http://www.bissta.ir/post/1850 <div id="15456619037230029"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Kk8vs?data[rnddiv]=15456619037230029&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:30:38+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک Water Colour Drawing http://www.bissta.ir/post/1848 <div id="15456618282833225"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/xcYNB?data[rnddiv]=15456618282833225&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-24T14:30:36+01:00 www.bissta.ir واحد انفورماتیک ایجاد تمرکز http://www.bissta.ir/post/1849 <div id="15456618705640398"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/iuWrk?data[rnddiv]=15456618705640398&amp;data[responsive]=yes"></script></div>